fbpx

ปิดไฟเล่นมือถือ อันตรายหรือไม่??

Published by นพรัตน์ ถิ่นพันธุ์ (O.D.) on

ปิดไฟ เล่นมือถือ อันตราย

Q: นอนเล่นมือถือทำให้สายตาเอียงจริงไหม ?

A: ไม่จริง เพราะสายตาเอียง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความโค้งของกระจกตาหรือเลนส์แก้วตามีความโค้งไม่เท่ากัน ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ 

Q: เล่นมือถือตอนปิดไฟส่งผลเสียหรือไม่ ?

A: การเล่นโทรศัพท์มือถือขณะปิดไฟ ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักขึ้นอาจส่งผลให้เกิดอาการตาล้า และแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอทำให้นอนหลับยาก ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ

สรุปกันซักนิด

นักทัศนมาตรแนะนำ ควรเลี่ยงพฤติกรรมการปิดไฟเล่นโทรศัท์มือถือ หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน หากท่านใดมีข้อสงสัย หรืออยากปรึกษาปัญหาสายตาเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามผ่านทาง Line official account

ผ่านทาง Line Official Account  เพิ่มเพื่อน